ସୁମି ରାଣୀ ର ରସାଳ ବିଆ

July 16, 2017 sunitaprusty 2

ସୁମି ଆମ ଘରେ କାମ କଲା ଆଗରୁ ବି ମୋର ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା ।ତାର ପୁରିଲା ଦେହ ,ସୁଢୋଳ ଗୋଲ୍ ଗାଲ୍ ଚେହେରା,ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଓ ହରିଣୀ ଚାହାଣି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ […]

1 2 3 4 5 90