ଲିପିର ଗୋରା ଜଂଘରେ ମନ ରହିଗଲା (Lipi Ra Gora Jangha Re Mana Rahi Gala)

August 28, 2015 SwenSteffan4874 0

ଦ୍ବିପହର ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ସାହି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଆମ ସାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହାନ୍ତିବାବୁଙ୍କଘର ସାମନାରେ ମହାନ୍ତିବାବୁ ନିଜ ଝିଅ ଲିପି ସହ ଠିଆ ହୋଇ କଥା […]

1 71 72 73 74 75 90