ସରିତାର ନହୁଲି କୁଆରୀ ବିଆ ଆଉ ତା ଚାରିପାଖେ ଗଜୁରୁଥିବା ରେଶମୀ ବାଳ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉତଳା ହୋଇ ଉଠିଲା

August 19, 2015 SwenSteffan4874 0

ମୋର ସବୁ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର ଓ ନଣଦ ମାନଂକୁ ମୁଁ ସୁନିତା ପୃଷ୍ଟୀ ଭାଉଜ.କମ୍ କୁ ସ୍ୱଗତ କରୁଛି । ଏହି ଗପ ପଢି ପଦିଏ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଜିବେନି । […]

1 72 73 74 75 76 90