ସାବତ ବଉର କଷ୍ଟ ଲାଘବ

May 11, 2015 SwenSteffan4874 2

ମୋ ନାଁ ଦୀପକ , ଡାକ ନାମ ବବ୍ଲୁ । ମୁ  ଯେତେବେଳେ ଛ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି ମୋ ବଉ ର ମୃତ୍ୟୁ  ହୋଇଥିଲା । ମୋର ସାନଭାଇ ର ବୟସ ସେତେ ବେଳେ […]

ଲିପୁର ଗୋରା ଜଙ୍ଘରେ ମନ ରହିଗଲା

May 10, 2015 SwenSteffan4874 1

ଦ୍ବିପହର ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ସାହି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଆମ ସାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହାନ୍ତିବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମନାରେ ମହାନ୍ତିବାବୁ ନିଜ ଝିଅ ଲିପୁ ସହ ଠିଆ ହୋଇ […]

1 73 74 75