ବିଆ ସ୍ତୁତି ଓଡିଆରେ Bia Struti Odia re

May 26, 2015 SwenSteffan4874 0

ଜୟ ଜୟ ମାଲୋ ଦୋଫାଳି ମୁରତୀ,ବେନୀ ଜଂଘ ମୁଳେ ଅଟେ ତୋ ଅବସ୍ଥି ।।ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଣ ମାଲୋ ହେଲୁ ବେନୀ ଫାଳ,ଫାଳ ଫାଳକେ ରଖି ଅଛୁ, ମେଚାଂ ମେଚାଂ ବାଳ ।।ମାସ ମାସକେ ତୁହି ମାଲୋ […]

ବୋଉକୁ ମନ ଭରି ଗେହିଁଲି

May 23, 2015 SwenSteffan4874 2

ମୋର +୨ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ କଲେଜ ଛୁଟି ହୋଇ ଯିବାରୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲି । ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ଘରେ ରହି ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ହେବ । ଘରେ […]

1 73 74 75 76 77 81