Ama Basa Ra Roseia Anamika Saha Giha

May 30, 2015 SwenSteffan4874 4

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଲି, ଏକା ଏକା ରହିବାକୁ ପଡୁଥାଏ । ତେଣେ ପରିବାରକୁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକା ରହିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ । […]

Bhubaneswar Re Nua Podasi

May 30, 2015 SwenSteffan4874 2

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ରହଣୀ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍‌ଡ଼ିଂରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖି ମନ ଖୁଶି ହେଇଯାଉଛି ।ଆମ ପଡ଼ିଶାଘରଟା ଖାଲି ଥିଲା । ଦିନେ ସେ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ରହିବାପାଇଁ […]

1 81 82 83 84 85 91