ଲିପୁର ଗୋରା ଜଙ୍ଘରେ ମନ ରହିଗଲା

May 10, 2015 SwenSteffan4874 1

ଦ୍ବିପହର ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ସାହି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଆମ ସାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହାନ୍ତିବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମନାରେ ମହାନ୍ତିବାବୁ ନିଜ ଝିଅ ଲିପୁ ସହ ଠିଆ ହୋଇ […]

1 81 82 83