ଆଲୋ ମଇନା.. Alo Maina Benga Pasigala Tanlaku Ana

May 26, 2015 SwenSteffan4874 0

ଆଲୋ ମଇନାବେଙ୍ଗ ପଶିଗଲା ତଳକୁ ଅନାବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗକି କାଠୁଆ ବେଙ୍ଗକହିଦେବି ଗୋରୀ ଦେଖା ତା ରଙ୍ଗନ ହେଲେ ସେ ଭାରି ସଲସଲ ଲୋ ହେବ ଏଇନା ଯା’ରେ ବେହିଆ, ବେଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମୁହଁ ଧୋଇଆତୋ […]

ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ବିଆ ରୁ ମେନ୍ସ ହୁଏ କାହିଁକି?

May 26, 2015 SwenSteffan4874 1

ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗପ । କିନ୍ତୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହିତ ।ଏକଦା ସ୍ଵର୍ଗରେ ଏକ ଆଲଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ […]

ବିଆ ସ୍ତୁତି ଓଡିଆରେ Bia Struti Odia re

May 26, 2015 SwenSteffan4874 0

ଜୟ ଜୟ ମାଲୋ ଦୋଫାଳି ମୁରତୀ,ବେନୀ ଜଂଘ ମୁଳେ ଅଟେ ତୋ ଅବସ୍ଥି ।।ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଣ ମାଲୋ ହେଲୁ ବେନୀ ଫାଳ,ଫାଳ ଫାଳକେ ରଖି ଅଛୁ, ମେଚାଂ ମେଚାଂ ବାଳ ।।ମାସ ମାସକେ ତୁହି ମାଲୋ […]

1 88 89 90 91 92 97